ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ อบต.

 ภารกิจ อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

 

             ภารกิจหลัก      

 

              ๑.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

              ๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

              ๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

              ๔.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ๕.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

              ๖.ด้านการส่งเสริมการศึกษา

              ๗.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         ภารกิจรอง      

           ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

              ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

              ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

              ๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369