ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

1.แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลนโยบาย

                   แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล พ_ศ_2561-2563.pdf

2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                     ****รออัพโหลดข้อมูล****

3.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

           ****รออัพโหลดข้อมูล****

4.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

                    ****รออัพโหลดข้อมูล****

5.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                     ****รออัพโหลดข้อมูล****Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470