ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล การบริหารเงินงบประมาณ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การบริหารเงินงบประมาณ

1.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561.pdf

2.รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

             ****รออัพโหลดข้อมูล****

3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             ****รออัพโหลดข้อูล****Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470