ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ

 1.การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล   อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์

 ผลประเมินความพึงพอใจ.pdf

2.ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470