ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

 
เกร็ดความรู้

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมประกวดออกกำลังกายภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ 67
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สรุปข้อมูลผู้สูงอายุตามแบบสำรวจผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ ขอรับเบี้ยยังชีพความสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์การคลอดก่อนกำหนด
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)