ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองสวัสดิการสังคม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot




กองสวัสดิการสังคม

 

   
  นางสาวจีรนันท์ เมืองฤทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 

 


 


 


(ว่าง) 

 

 

 

 

 






Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369