ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาณาเขตติดต่อ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อาณาเขตติดต่อ

 

   
  อาณาเขตติดต่อ  
       ทิศเหนือ         ติดต่อกับ           ตำบลวังโป่ง               อำเภอวังโป่ง                จังหวัดเพชรบูรณ์  
       ทิศใต้             ติดต่อกับ           ตำบลพุทธบาท           อำเภอชนแดน              จังหวัดเพชรบูรณ์  
       ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ           ตำบลพุทธบาท           อำเภอชนแดน              จังหวัดเพชรบูรณ์  
       ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ           ตำบลท้ายดง              อำเภอท้ายดง               จังหวัดเพชรบูรณ์  

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369