ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล จำนวนหมู่บ้านและประชากร
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวนหมู่บ้านและประชากร
   
   
     

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470