ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร อบต.วังศาล
     
 

 

 

 

(ว่าง)

 
  นายก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  
     

 

 

 


 


 


(ว่าง)

 

 

 

 


 


 


(ว่าง)

รองนายก    รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล    องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 
     
     
 

 

 

 

(ว่าง)

 
  เลขานุการนายก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369