ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกสภา อบต.วังศาล
   
  นางวงเดือน  ศรีหนู  
  ประธานสภา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  
     
 
นายวินัย  ตรียัน   นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล
รองประธานสภา   เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล   องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
     
     
น.ส.บุญเพ็ญ  ทำทัน    นายวิเชียร  แดงม่วง 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านวังศาล    ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านวังศาล 
     
     
(ว่าง)    นายสุวรรณ์  คงเมือง 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านวังชุมนุม     ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านวังชุมนุน
     
     
 นายจรัญ  รักษาพล   นางในฝัน  รักษาพล 
 ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก    ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก
     
     
นายย้าย  แก้วตา    นายสุรชัย  โฉมงาม 
 ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านเนินคาย    ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านเนินคาย
     
     
นายกุน  จีนหนอก   นางสวิง ประจำนาค 
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านวังแช่กลอย    ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านวังแช่กลอย
     
     
นางศศิธร  แก้วกาหลง    นางทับทิม  กองแก้ว 
 ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านกุดพันสะเดา    ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านกุดพันสะเดา
     
   
 นายรุ่ง  มีสี   นางสาวสุวรรณา  ดวงตะวัน 
 ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านโคกหนองแสง   ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านโคกหนองแสง 
     
     
นายอุ้ม  ภู่แก้ว   นายวิมล  นามเกษ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ   ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ 
     
     
 นายวินัย  ตรียัน   นายสมบัติ  ทับดี
 ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านคลองไทร   ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านคลองไทร 
     
     
นายถวิล  ไกรเพชร     นางวงเดือน  ศรีหนู
 ส.อบต. หมู่ที่10 บ้านดงเจริญ    ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านดงเจริญ
     
     
(ว่าง)   นางไข่  ยอดคำ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ    ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ 
     
     
นายประชุม  ปรึกษา   นายไกรวิทย์  แก้วตา
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง   ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง
     

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369