ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัด
   
  นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  
 

 


 


 


(ว่าง) 

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
     
จ่าเอกเกรียงศักดิ์ สายโต นางสาวัลลภา กาสี นายสิทธิชัย พลอาจ
นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
   
นายธนภัทร เมฆกิจ นางสาวชฎาพรรณ กิจวรรณ  จ่าสิบโทลือชัย กัลยาประสิทธิ์
นิติกร  เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   

 

 
นายอภิชัย  หลงขำ นายวสันต์ พุ่มพวง นางสาคร  คุ้มภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
 นายเอนก  คำสุม นายโอวาท  กาสี  นางนิรัญ ตรียัน
 นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                                             

 

 


 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470