ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัด
   
  นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล  
 

 


 


 


(ว่าง) 

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
     
จ่าเอกเกรียงศักดิ์ สายโต นางสาววัลลภา กาสี นายประพันธ์ ลำภา
นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
     
  สิบเอกฐกฤต ยงพรม  (ว่าง)
นิติกร  เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   

 

 
นายอภิชัย  หลงขำ นายวสันต์ พุ่มพวง นางสาคร  คุ้มภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
 นายเอนก  คำสุม นายโอวาท  กาสี  นางนิรัญ ตรียัน
 นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                                             

 

 


 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369