ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองช่าง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองช่าง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายชัชพล บุญจันทร์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (ว่าง)  
  ช่างโยธา  
   
(ว่าง)  นายจิรายุ  สุวรรณรัตน์  (นายแสน ราชเพียแก้ว)
 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยช่างโยธา 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  

 

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369