ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล กองช่าง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองช่าง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายชัชพล บุญจันทร์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (ว่าง)  
  ช่างโยธา  
   
(ว่าง)  นายจิรายุ  สุวรรณรัตน์  (นายแสน ราชเพียแก้ว)
 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยช่างโยธา 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  

 

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470