ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล แผนการดำเนินงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนการดำเนินงาน
  •  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

             - ประกาศอนุมัติใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.pdf

  •  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

              - บัญชีโครงการพัฒนา ๑.pdf

             - บัญชีโครงการพัฒนา ๒.pdf

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470