ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ2558.pdf

 

 
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.วังศาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เบี้ยความพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369