ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ2558.pdf

 

 
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.วังศาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เบี้ยความพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ