ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด_ดงลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

 ประกาศซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงลึก- บ้านวังแช่กลอย หมู่ที่ 5.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมผิวทางแอลฟัสท์คอนกรีต(โดยวิธี Payement In - Place Rycycling) ดงลึก-วังแช่กลอย หมู่ที8
ประกาศจัอซื้อจัดจ้างซ่อมแซมผิวทางแอลฟัสท์คอนกรีต(โดยวิธี Payement In - Place Rycycling) ดงลึก-วังแช่กลอย หมู่ที8
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางแอลฟัสท์คอนกรีต(โดยวิธี Payement In - Place Rycycling) สายบ้านดงลึก-วังแช่กลอย หมู่ที่ 8
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.วังศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369