ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลวังศาล ประจาปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลวังศาล อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ๒๕๕๘.pdf
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.วังศาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เบี้ยความพิการ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369