ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด2558.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.วังศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470