ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ KM การจัดการองค์ความรู้
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
KM การจัดการองค์ความรู้

 

 สมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๑. สมรรถนะหลัก.pdf

๒. สมรรถนะผู้บริหาร.pdf

๓. สมรรถนะประจำสายงานต่าง ๆ 1.pdf

๔. สมมรถนะประจำสายงานต่าง ๆ 2.pdf
กฏกระทรวงและระเบียบต่างๆ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์/ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
กฏกระทรวงและระเบียบCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369