ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติคลิ๊ก รับทรัพย์ 2020-03-258 / 0
dot
กระทู้ปกติเสี่ยงโควิด กักตัวอยู่บ้าน ก็มีเงินใช้ได้ คลิ๊ก!!...2020-03-255 / 0
dot
กระทู้ปกติดูหนังออนไลน์2020-02-0137 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการสร้างเงินทุน2020-01-2831 / 0
dot
กระทู้ปกติแค่คลิกลิงค์ลุ้นรับเงินทุน 2020-01-2831 / 0
dot
กระทู้ปกติเจ้าแห่งวงการเงินออนไลน์2020-01-2826 / 0
dot
กระทู้ปกติเกมส์การลุ้นรางวัล 2020-01-2828 / 0
dot
กระทู้ปกติผลผลิตของนักลงทุนออนไลน์2020-01-2828 / 0
dot
กระทู้ปกติหลักการลงทุนอสังหา2020-01-2831 / 0
dot
กระทู้ปกติ 5 เหตุผลที่ควรที่จะใช้ทักษะสำหรับการรับเขียนเนื้อ...2019-11-2847 / 1
dot
กระทู้ปกติ หาเงินออนไลน์ง่ายๆในปี 20192019-11-1542 / 0
dot
กระทู้ปกติการเดินต่างแดน2019-11-1047 / 0
dot
กระทู้ปกติภาษีรายได้ส่วนบุคคล2019-11-1063 / 0
dot
กระทู้ปกติการวางระบบการจัดการท้องถิ่น 2019-11-1044 / 0
dot
กระทู้ปกติประกันความเสี่ยงออนไลน์2019-11-1044 / 0
dot
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
เกร็ดความรูทั่วไป
icon

หนังสือราชการ สถ.

 

หนังสือราชการ สถ.

หน่วยงาน

เลขที่หนังสือ

หนังสือลงวันที่

วันที่ลงเว็บไซต์

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [เอกสารอ้างอิง]

สน.คท.

มท 0808.2/3886

28/06/2562

01/07/2562

แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สน.คท.

มท 0808.2/1041

01/04/2563

01/04/2563

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น

กม.

มท 0804.6/1030

31/03/2563

01/04/2563

ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2

กสว.

มท 0820.2/1042

01/04/2563

01/04/2563

การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.บถ.

มท 0809.3/24

31/03/2563

01/04/2563

แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

กพส.

มท 0810.6/1038

31/03/2563

01/04/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

สน.คท.

มท 0808.2/5325-5329

30/03/2563

01/04/2563

ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST

สน.คท.

มท 0808.2/1029

31/03/2563

31/03/2563

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet