ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ReadyPlanet.com


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะผู้ตั้งกระทู้ ืK.nang (nang2526_my-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2023-03-07 15:30:19 IP : 110.77.145.109


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4384976)

 ตอบ คุณ K.nang

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑) สามารถขอรับได้ที่ กองช่าง อบต.วังศาล

2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต

3. สำเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน, นส.๓, นส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง

4. กรณีผู้ขอออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุุคคลอื่น

      4.1 หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (สามารถขอรับได้ที่ กองช่าง อบต.วังศาล)

      4.2 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของของเจ้าของที่ดิน

5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กรณีป็นอาคารที่มีลักษณะ/ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

6. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กรณีป็นอาคารที่มีลักษณะ/ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

7. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตรหรืออาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)

8. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 3 ชุด

ผู้แสดงความคิดเห็น กองช่าง วันที่ตอบ 2023-03-08 12:10:54 IP : 110.77.145.109[1]