ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถามการขอรับเงินค่าทำศพผู้สู...
ReadyPlanet.com


สอบถามการขอรับเงินค่าทำศพผู้สูงอายุ


 สอบถามการขอรับเงินค่าทำศพผู้สูงอายุผู้ตั้งกระทู้ วสันต์ พุ่มพวง (wasan_po-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2023-03-15 11:16:40 IP : 110.77.145.109


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4387567)

 เรียน คุณวสันต์

                

       อบต.วังศาล มีแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.๐๑) ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงิน เข้ามาติดต่อขอเอกสารรับเงินสงเคราะห์ฯ ที่ อบต.วังศาล ในวัน เวลา ราชการ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

๑. เอกสารของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต

๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน
๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตายแล้ว)
๑.๓ สำเนาใบมรณะบัตร
๑.๔ สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

๒. เอกสารของผู้ยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

๒.๑ สำเนาบัตรประชาชน
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓ สำเนาสมุดธนาคาร ได้แก่ ๓ ธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
(
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

๓. เอกสารของผู้ให้การรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
(
ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชนเท่านั้น)

๓.๑ สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง
๓.๒ สำเนาบัตรประชาชน
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้แสดงความคิดเห็น กองสวัสดิการสังคม วันที่ตอบ 2023-03-15 11:29:59 IP : 110.77.145.109[1]