ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

                                                                           ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

                                                                               **************************************************************

                                                                                    ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ 

                                                                                                      

                                                                                                นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

                                                                                             โทร 0635261719