ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง        

 

 

 

                                                   **************************************************************

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ     

 

   

 นางสาวโชติรส  เมืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     

 โทร. 082-4169561    

 

 

                                    

                   

นางสาวกัลยา รักษาผล

นักวิเคราะห์นโยบายฯ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.095-6359795

            
 
 
                           
 
 

 นางสาวโชติรส  เมืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

       ผู้อำนวยการกองคลัง       

    โทร. 082-4169561    

                       
 
 

 

 

  นางสาวโชติรส  เมืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

       ผู้อำนวยการกองช่าง      

     โทร. 082-4169561    

  

  

 

นางสาวชนิดาภา  คืนสันเทียะ 

 นักวิการศึกษา รักษาราชการแทน 

       ผู้อำนวยการกองการศึกษา       

โทร. 063-5261719

 

 
             
นางสาวโชติรส  เมืองฤทธิ์
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 โทร. 082-4169561