ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภา อบต.วังศาล
ReadyPlanet.com
dot
dot
สภา อบต.วังศาล

 

                                                                          

                                                                             นางวงเดือน  ศรีหนู

                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                              

                                นายสุรชัย  โฉมงาม                                                  นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล                               เลขานุการสภา อบต.