ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภา อบต.วังศาล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สภา อบต.วังศาล

 

                                                                          

                                                                             นางวงเดือน  ศรีหนู

                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                                           

                          นายสุรชัย  โฉมงาม                                                                      นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

     รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล                                                 เลขานุการสภา อบต.

 

                                  

  นางสาวบุญเพ็ญ  ทำทัน             นายสุวรรณ์  คงเมือง             นางในฝัน  รักษาพล              นายกุน  จีนหนอก

     ส.อบต.  หมู่ที่ 1                         ส.อบต.  หมู่ที่ 2                      ส.อบต.  หมู่ที่ 3                        ส.อบต.  หมู่ที่ 5