ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

ปลัดองค์การบริาหรส่วนตำบลวังศาล

 

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดองค์ารบริหารสาวนตำบล

 

นางสาววัลลภา  กาสี  

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       

   

นางสาวกัลยา  รักษาพล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป    

ว่าง

นิติกร

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอภิชัย  หลงขำ

     ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                     

นายโอวาท  กาสี

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเอนก  คำสุม

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

                      

นางสาคร  คุ้มภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายชำนาญ  คุ้มภัย

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

คนงานทั่วไป

 

ว่าง

นักการภารโรง