ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองคลัง
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กองคลัง

 

นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

ปลัดองค์การบริาหรสาวนตำบลวังศาล

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสุดา  วัฒนา  

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวลภัสรดา  สีฮะศาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนวลฉวี  บุ้งศรีษะเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง

คนงานทั่วไป

ว่าง

คนงานทั่วไป