ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองช่าง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กองช่าง

                                                                                 

                                                                                นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                                

                                                                                               ว่าง

                                                                                   ผู้อำนวยการกองช่าง 

  

                                                                               

                                                                                              ว่าง

                                                                                        นายช่างโยธา

 

                                                                         

          นายจิรายุ  สุวรรณรัตน์                                                       ว่าง                                                         ว่าง

            ผู้ข่วยนายช่างโยธา                                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                             ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

                                                                                                   

                                                          ว่าง                                                                                ว่าง

                                            ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                                          ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

                                                                                    

                                                                                                  ว่าง 

                                                                                            คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369