ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลวังศาล

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวชนิดาภา  คืนสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา

 

นางกรกนก  สุขน้อย

ครูชำนาญการ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแช่กลอย

นางสาวญาณิศา  แก้วย้อย

ครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังชุมนุม

 

นางสาวเยาวภา  อ่องยิ่ง

ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก

นายอิทธิพล  แก้วดู

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ว่าง

ผู้ช่วยครู

นางสาวอุบลวรรณ  อินต๊ะ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสา  สิทธิเกษร

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก