ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองสวัสดิการสังคม
ReadyPlanet.com
dot
dot
กองสวัสดิการสังคม

                                                                              

                                                                              นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                            

                                                                           นางสาวจีรนันท์  เมืองฤทธิ์

                                                                       ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

                                                                                         

                                   นางสาวกุลธิดา  จันลา                                                                  ว่าง

                                      นักพัฒนาชุมชน                                                         เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

                                 

 

                                                                                    

 

                                                                                  (ว่าง)

                                                                             คนงานทั่วไป