ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองสวัสดิการสังคม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กองสวัสดิการสังคม

                                                                              

                                                                              นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                            

                                                                           นางสาวจีรนันท์  เมืองฤทธิ์

                                                                     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

                                                                                 

                                             ว่าง                                                                                  ว่าง

                                    นักพัฒนาชุมชน                                                         เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

                                                                               

                                                                                   นายโอวาท  กาสี

                                                                                      คนงานทั่วไป

 

 

   

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369