ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยตรวจสอบภายใน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
หน่วยตรวจสอบภายใน

                                                                              

                                                                           นายอภัย  อภัยบริรักษ์กุล

                                                            ปลัดองค์การบริาหรส่วนตำบลวังศาล

 

                                                                                        

                                                                                             ว่าง     

                                                                             นักวิชาการตรวจสอบภายในCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369