ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ คู่มือการปฏิบัติงาน
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf

คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง.pdf

คู่มือปฏิบัติงาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf

คู่มือ E-planNACC.pdf