ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย.pdf

-  คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

-  คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอายุ.pdf

-  คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369