ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ข้อมูลสถิติการให้บริการ

      ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 

 

ปีงบประมาณ

เดือน ตุลาคม – มีนาคม

เดือน เมษายน – กันยายน

2565

 ต.ค. 64 - มีค. 65.pdf

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369