ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลสถิติการให้บริการ

      ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 

 

ปีงบประมาณ

เดือน ตุลาคม – มีนาคม

เดือน เมษายน – กันยายน

2565

 ต.ค. 64 - มีค. 65.pdf