ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 * รายงานผลสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริารหสวนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 - รายงานผลสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369