ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ e service
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


e service

                                                          

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

- เป็นการให้บริการออนไลน์ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน

- ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยคลิ๊กลิงค์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดและ   กรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์ม Google Form การขอรับบริการออนไลน์

2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงหัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน   ตัวอย่างด้านล่าง

 

   

 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด ส่ง

4. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความและทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียดผ่าน Google Form Dive พร้อมดำเนินการปริ้นแบบขอรับรับบริการออนไลน์

5. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางติดต่อตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                  ระบบ E - Service อบต.วังศาล 

      ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูล

 

   1. แบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  

     2. แบบฟอร์มการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอใช้สถานที่ราชการ  

     3. แบบคำร้องขอน้ำอุปโภค - บริโภค