ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

               องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริาหรส่วนตำบลวังศาล ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่วใสใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 12 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-15  พฤศจิกายน 2565 โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคมจำนวน 720 คน  มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฯ  คิดเป็นร้อยละ 95

           องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล จะนำผลการประชาคมที่ประชาชนเสนอและข้อคิดเห็นต่างๆ  เพื่อใช้ในการพัฒนาและจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลวังศาลต่อไป