ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนป้องกันการทุจริต
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            

                                                                  กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น 

                       ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

              องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ได้จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นำโดย

นายสุพจน์  แก้วดู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบวังศาลในการแสดงออก

เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           1. เพื่อเป็นประกาศเจตจำนงในการป้องกันและแก้ไขปราบปรามการทุจริต

           2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้ พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทย

               มีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

           3. เพื่อให้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เพื่อผลักดัน

               การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้

               ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ

               ประพฤติมิชอบ