ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

           *มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน*

                      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

                      - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.pdf

                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

                     - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่.pdf

                - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง การกำหนดโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม.pdf

                - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

                - ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลวังศาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf

                

                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง มาตรการในการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf