ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (บริเวณข้างถนนทางเข้าสายต่อเรือ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายมนัส  สารีคำ ถึงบ้านนายจำปี  พลอยสะอาด).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 11 (บริเวณหลังบ้านนางปนัดดา แผ่นชัยภูมิ).pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
ราคากลางโครงการCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369