ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ReadyPlanet.com
dot
dot
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา.pdf

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (บริเวณข้างถนนทางเข้าสายต่อเรือ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายมนัส  สารีคำ ถึงบ้านนายจำปี  พลอยสะอาด).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 11 (บริเวณหลังบ้านนางปนัดดา แผ่นชัยภูมิ).pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๑๐๓-๐๑ สายบ้านดงลึก-บ้านวังแช่กลอย หมู่ที่ ๘ บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังศาล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จำนวนเงิน ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 103-01 สายบ้านดงลึก - บ้านวังแช่กลอย หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังศาล กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
ราคากลางโครงการ article