ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 103 -08 สายทางบ้านวังแช่กลอย - บ้านกุดพันสะเดา หมู่ที่ 6 จากปากทางหมู่ที่ 5 ถึงบ้านนายแผน ขันทอง บ้านกดพันสะเดา ตำบลวังศาล กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ทั้ง 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร  ลว 15 พ.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กาวท่อน้ำไทย ลว 16 ก.พ. 67.pd

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลว 12 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 12 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 6 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสี่สเปรย์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบรค) ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำการประเมินความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ลว 5 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ลว 24 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 23 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขยะ 83-2199 ลว 22 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ลว 5 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.9 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.8 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.1 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 3 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลว 4 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ลว 2 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ลว 2 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ลว 3 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน (กองการศึกษา) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยจพง_การเงินและบัญชี ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา กองช่าง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วย จพง_การเงินและบัญชี ลว 27 ธ.ค._ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วย จพง_พัสดุ กองคลัง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วย จพง_การเงินและบัญชี ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย กองช่าง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่าง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานนักการภารโรง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณสุข ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันฯ ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ลว 25 ธ_ค_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลว 21 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) ลว 21 ธ.คง 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุกระดาษความร้อน ลว 18 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ลว 21 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 21 ธ.ค. 66.pdf

112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลว 6 ธ_ค_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏบัติงานผู้ช่่วยนักจัดการงานทั่วไป ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 15 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถขยะ83-2199) ลว 15 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทบ_กฉ 7021 ลว 18 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 29 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลว 27 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 27 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม_2 ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดิน ถนนซอยอู่ต่อเรือ ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม_10 ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังศาล - บ้านวังปลาช่อน ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซับตายห่า ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9732 ลว 17 พ.ย. 66.pdf

ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 17 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2 ลว 14 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2 ลว 14 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ลว 14 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 14 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลว 3 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลผอย ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อเลื่น ลว 25 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลว 25 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลว 11 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะ 11 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร 11 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 10 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลว 10 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 16 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน) ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน กองการศึกษา ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ลว 2 ต.ค. 66  .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง ลว 2 ต.ค. 66  .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏบัติงานผู้ช่วยจพง_การเงินและบัญชี กองคลัง ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏบัติงานผู้ช่วยจพง_การเงินและบัญชี กองคลัง ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 2 ต.ค. 66  .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานนัการภารโรง ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข) 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะดาด ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

 

                                            ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างเหมารถขุดตักดินตีนตะขาบขุดลอกเปิดทางน้ำเหมืองส่งน้ำ ลว 8 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 18 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล_หมู่ที่ 1 ลว 25 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ลว 1 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ ลว 4 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ ลว 7 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ลว 6 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 11 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเคริ่องตัดหญ้า ลว 11 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1-2566 ลว 11 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลว 11 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง ลว 4 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 4 ก.ย. 2566.pdf

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ_7021 ลว 4 ก.ย. 2566.pdf

จัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย นายมานพ พานเงิน ลว 4 ก.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน ม_1 ม_2 ม_11 ลว 30 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลว 7 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 21 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1-2566 ลว 5 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ลว 25 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุก ลว 29 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ลว 29 ส.ค. 2566.pdf

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล จำนวน 3 จุด ลว 15 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาขุดตักดินตีนตะขาบ ลว 29 ส.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 ลว 25 ส.ค. 2566.pdf

จัดซื้อวัสดุน้ำมันในการดำเนินโครงการไข้เลือดออกในพื้นที่ ปี 2566 ลว 1 ส.ค. 2566.pdf

จัดจ้างคนงานพ่นสารเคมีโครงการไข้เลือดออกในพื้นที่ ปี 2566 ลว 11 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ลว 15 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร ลว 11 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลว 10 ส.ค. 2566.pdf

ค่าจ้างเหมาจัดทำการประเมินความพึงพอใจในผู้รับบริการด้านคุณภาพ ลว 29 มี.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1-2566 ลว 25 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (จำนวน 14 รายการ) ลว 7 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร กองการศึกษา) ลว 18 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 7 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ลว 10 ส.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7021 ลว 10 ส.ค. 2566.pdf

จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปี 2566 ลว 11 ส.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 ลว 29 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (จำนวน 2 รายการ) ลว 26 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ลว 24 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ลว 24 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 20 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 19 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 11 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ลว 18 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรสายเอ็นตัดหญ้า ลว 24 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลว 24 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ลว 20 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 ลว 17 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 ลว 24 ก.ค. 2566.pdf

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เงินอุดหนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลวังศาล ลว 18 ก.ค. 2566.pdf

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะทำงาน กองช่าง ลว 24 ก.ค. 2566.pdf

ค่าจ้างเหมาจัดทำขบวนรถแห่เทียนโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน ปี 66 ลว 24 ก.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) ลว 1 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง ลว 20 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 ลว 26 พ.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรวจ (กองข่าง) ลว 12 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองข่าง) ลว 16 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ลว 22 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ลว 16 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ลว 25 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ลว 15 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ลว 15 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 29 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 1 มี.ค.2 566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 1 รายการ) ลว 14 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด (จำนวน 24 รายการ) ลว 22 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ลว 22 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ลว 22 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสาธิตอาหารรเยี่ยมบ้านคนพิการ จำนวน 4 รายการ ลว 1 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองการศึกษา) ลว 25 ม.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมลำเหมือง หมู่ที่ 7 ลว 19 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมลำเหมือง หมู่ที่ 5 ลว 1 มิ.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 3 บ้านดงลึก ลว 18 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดหลวงปู่อ่ำ หมู่ที่ 6 ลว 19 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเคลื่อน หมู่ที่ 3 ลว 18 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายอรุณ หมู่ที่ 1 ลว 18 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานางสุวพร หมู่ที่ 1 ลว 18 พ.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ลว 1 พ.ค._2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ลว 1 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ลว 23 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ลว 25 เม.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 25 เม.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ลว 25 เม.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) ลว 16 พ.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบอร์ดเลือกตั้ง จำนวน 8 ชุด ลว 24 เม.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟรายทาง หมู่ที่ 3 ลว 28 เม.ย. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลว 20 เม.ย. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา เมษายน - มิถุนายน 2566 นายรุ่งวิทย์ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน เมษายน - มิถุนายน 2566 น_ส_สุพิชฌาย์ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน เมษายน - มิถุนายน 2566 น_ส_พรวิภา ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน เมษายน - มิถุนายน 2566 น_ส_ชลลดา ลว 31 มี ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานแม่บ้าน เมษายน - มิถุนายน 2566 นางวิมลกานต์ ลว 31 มี. ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เมษายน - มิถุนายน 2566 น_ส_จุฑามาศ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 นายเย็น ทองย่น ลว  31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการนักการภารโรง เมษายน - มิถุนายน 2566 นายภูสิทธิ์ บุราณศรี ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานพนักงานผลิตน้ำประปา เมษายน - มิถุนายน 2566 นายธนภพ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 นายวสันต์ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เมษายน - มิถุนายน 2566 น_ส_พิศญากร ลว_31 มี_ค_2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด เมษายน - มิถุนายน 2566 นางนิรัญ ตรียัน ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานคนงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 นายสุรเสกข์ ทองพ่วง ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานคนงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 นายพุฒิสรรค์ มานนท์ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานคนงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 นางสาวโชติกา สุวรรณคีรี ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น เมษายน - มิถุนายน 2566 นายอภิชิต ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น เมษายน - มิถุนายน 2566 นายสมชาย ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น เมษายน - มิถุนายน 2566 นายประดิษฐ์ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 นายนรินทร์ นวนคั้ว ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ เวชกิจ ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เมษายน - มิถุนายน 2566 น_ส_พิชญา น้อยบุ้งค้า ลว 31 มี.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคพิเษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ลว 1 มี.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประปา กองช่าง ลว 9 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (จำนวน 6 รายการ) ลว 1 มี.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ลว 1 มี.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ลว 16 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 1 มี.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด) ลว 8 มี.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (จำนวน 1 รายการ) ลว 22 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง ลว 10 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดิน หมู่ที่ 5 บ้านวังแช่กลอย ลว 21 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 ลว 13 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 ลว 21 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ลว 16 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ลว 13 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ลว 21 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถอดรื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ลว 28 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 บ้านวังชุมนุม ลว 9 ก.พ_2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ_ 9732 เพชรบูรณ์ ลว 7 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข_ 7670 เพชรบูรณ์ ลว 7 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็น ศพด_ดงลึก ลว 28 ธ.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) ลว 9 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ จำนวน 20 ชุด) ลว 9 ก.พ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ลว 6 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ลว 6 ม.ค 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สำนักปลัด) ลว 3 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 30 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 4 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองการศึกษา) ลว 25 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ ) ลว 25 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ลว  6 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ลว 30 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลว 30 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ลว 30 ม.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศพด_ 3 ศุนย์) ลว 30 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ ลว 30 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ ลว 30 ม.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) ลว 30 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านวังแดงเหนือ ลว 9 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 นานายบุญธรรม ลว 9 ม.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ลว 9 ม.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ ลว  2 ม.ค.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ ลว 3 ม.ค. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (416-62-0029) ลว 24 ม.ค. 2566.pdf

ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทางไปราชการ ไป-กลับ ณ_โรงแรมเอเชียชะอำ จ_เพชรบุรี ลว 18 ม.ค. 2566.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มกราคม-มีนาคม 2566 น_ส_พรวิภา ลว 29 ธ.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานแม่บ้าน มกราคม-มีนาคม 2566 น_ส_วิมลกานต์ พจนพันธุ์ ลว 29 ธ.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา มกราคม-มีนาคม2566 นายธนภพ ลว  29 ธ.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา มกราคม-มีนาคม 2566 นายรุ่งวิทย์ ลว  29 ธ.ค. 2565  .pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็ก มกราคม-มีนาคม 2566 น_ส_นิชานันท์ มากมี ลว 29 ธ.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็ก มกราคม-มีนาคม 2566 น_ส_จุฑามาศ ลว 29 ธ.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป มกราคม - มีนาคม 2566 นายวสันต์ ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ มกราคม-มีนาคม 2566 น_ส_พิศญากร ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานนักการภารโรง มกราคม-มีนาคม 2566 นายภูสิทธิ์ บุราณศรี ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป สำนักปลัด มกราคม-มีนาคม 2565 น_ส_โชติกา ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง มกราคม -มีนาคม 2566 นายเย็น ทองย่น ลว_ 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มกราคม-มีนาคม2566 ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มกราคม-มีนาคม2566 น_ส_ชลลดา ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด มกราคม - มีนาคม 2566 นางนิรัญ ตรียัน 29 ธ.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น มกราคม - มีนาคม 2566 ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น มกราคม - มีนาคม 2566 ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป มกราคม - มีนาคม 2566 นายสุรเสกข์ ทองพ่วง ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป มกราคม - มีนาคม 2566 นายพุฒิสรรค์ มานนท์ ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป มกราคม - มีนาคม 2566 นายนรินทร์ นวนคั้ว ลว 29 ธ.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป มกราคม - มีนาคม 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ เวชกิจ ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง มกราคม - มีนาคม 2566 นายอำพล แก้วดู ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf.

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง มกราคม - มีนาคม 2566 น_ส_ชไมพรลัยศรี ลว 29 ธ.ค. 2565 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข_7670 ลว 22 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำออก หน้าที่ทำการ อบต หมู่ 2 ลว 10 ต.ค.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (จำนวน 30 รายการ) ลว 14 ธ.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ลว 28 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ลว _28 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (จำนวน 4 รายการ) ลว 28 พ.ย. 2565 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ ลว 14 พ.ย. 2565 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ลว 22 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ลว 22 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 28 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ลว 24 พ.ย. 2565 pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ ลว 14 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 28 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายอุ้ม หมู่8 ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายอมร หมู่ 8 ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายสวิน หมู่ที่ 2 ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายวีรศักดิ์ หมู่ที่ 5 ลว 9 พ.ย 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายเบิ้ม หมู่ที่ 3 ลว 4 พ.ย . 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายช่อ จองคำ หมู่ที่ 8 ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายไกร หมู่ที่ 11ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต่อเรือ หมู่ที่ 9 ลว 22 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางไปวัดเขาเข็ม หมู่ที่ 2 ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 - หมู่ 6 ลว_22 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ลว 13 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง ลว 29 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ ลว 14 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน( กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 รายการ ลว 7 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ ลว 9 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ลว 22 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัฑณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ลว 8 พ.ย. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่(แพทย์ฉุกเฉิน)ลว 19 ต.ค.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ ลว 26 ต.ค.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการ รหัส 420-58-0011 ลว 26 ต.ค.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง รหัส 420-58-0010 ลว 26 ต.ค.565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา รหัส 420-58-0012 ลว_26 ต.ค.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ลว 10 ต.ค.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว 18 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (จำนวน 3 รายการ) ลว 26 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (จำนวน 3 รายการ) ลว 26 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ลว 20 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (จำนวน 2 รายการ) ลว 18 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง (416-54-0008) ลว 17 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (416-62-0027) สำนักปลัด ลว 17 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (416-58-0017) กองคลัง ลว 18 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (จำนวน 1 รายการ) ลว 18 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (จำนวน 4 รายการ) ลว 18 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ลว 18 ต.ค.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) ลว 17 ต.ค. 2565.pdf

ประกาศค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม).pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_พิศญากร ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายแสน ราชเพียแก้ว ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายอำพล ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานแม่บ้าน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นางนิรัญ ตรียัน ลว 3 ต.ค.2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานแม่บ้าน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_วิมลกานต์ พจนพันธุ์ ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายรุ่งวิทย์ ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายธนภพ ลว 3 ต.ค.2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_นิชชาวัลย์ มากมี ลว 3 ต.ค.2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_จุฑามาศ กงเจียม ลว 3 ต.ค.2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วย จ_พ_ง_เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ลว 3 ต.ค.2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วย จ_พ_ง_ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายนรินทร์ นวนคั้ว ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายสุรเสกข์ ทองพ่วง ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายพุฒิสรรค์ มานนท์ ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายเย็น ทองย่น ลว  3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการนักการภารโรง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายภูสิทธิ์ บุราณศรี ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายวสันต์ ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_ณัฐสุดา ลว_3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยธุรการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_ลภัสรดา สีฮะศาร ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยงานพัสดุ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_ชไมพร มาลัยศรี ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายสมชาย พรหมสมบูรณ์ ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายประดิษฐ์ ฟองสังข์ ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565 น_ส_พิชญา น้อยบุ้งค้า ลว 3 ต.ค. 2565.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ เวชกิจ ลว 3 ต.ค.  2565.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
ราคากลางโครงการ article