ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กาวท่อน้ำไทย ลว 16 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลว 12 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 12 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 6 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสี่สเปรย์ กองช่าง ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบรค) ลว 1 ก.พ. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำการประเมินความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ลว 5 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ลว 24 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 23 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขยะ 83-2199 ลว 22 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ลว 5 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.9 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.8 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.1 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2 ลว 17 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 3 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลว 4 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ลว 2 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ลว 2 ม_ค_ 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ลว 3 ม.ค. 67.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน (กองการศึกษา) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยจพง_การเงินและบัญชี ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา กองช่าง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า) ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วย จพง_การเงินและบัญชี ลว 27 ธ.ค._ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วย จพง_พัสดุ กองคลัง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วย จพง_การเงินและบัญชี ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย กองช่าง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่าง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานนักการภารโรง ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณสุข ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันฯ ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ลว 27 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ลว 25 ธ_ค_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลว 21 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) ลว 21 ธ.คง 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุกระดาษความร้อน ลว 18 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ลว 21 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 21 ธ.ค. 66.pdf

112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลว 6 ธ_ค_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏบัติงานผู้ช่่วยนักจัดการงานทั่วไป ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 15 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถขยะ83-2199) ลว 15 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทบ_กฉ 7021 ลว 18 ธ.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 29 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลว 27 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 27 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม_2 ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดิน ถนนซอยอู่ต่อเรือ ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม_10 ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังศาล - บ้านวังปลาช่อน ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซับตายห่า ลว 23 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9732 ลว 17 พ.ย. 66.pdf

ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 17 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2 ลว 14 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2 ลว 14 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ลว 14 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 14 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ลว 2 พ_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลว 3 พ.ย. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลผอย ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ลว 31 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อเลื่น ลว 25 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลว 25 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลว 11 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะ 11 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร 11 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลว 10 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลว 10 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 16 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน) ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน กองการศึกษา ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ลว 2 ต.ค. 66  .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ลว 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง ลว 2 ต.ค. 66  .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏบัติงานผู้ช่วยจพง_การเงินและบัญชี กองคลัง ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏบัติงานผู้ช่วยจพง_การเงินและบัญชี กองคลัง ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 2 ต.ค. 66  .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานนัการภารโรง ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข) 2 ต.ค. 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะดาด ลว 2 ต.ค. 66 .pdf

 

                                            ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่(แพทย์ฉุกเฉิน)ลว_19 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ ลว_26 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการ รหัส 420-58-0011 ลว_26 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง รหัส 420-58-0010 ลว_26 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา รหัส 420-58-0012 ลว_26 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ลว_10 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 2 รายการ) ลว_18 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (จำนวน 3 รายการ) ลว_26 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (จำนวน 3 รายการ) ลว_26 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ลว_20 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (จำนวน 2 รายการ) ลว_18 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง (416-54-0008) ลว_17 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (416-62-0027) สำนักปลัด ลว_17 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (416-58-0017) กองคลัง ลว_18 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (จำนวน 1 รายการ) ลว_18 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (จำนวน 4 รายการ) ลว_18 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ลว_18 ต_ค_2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) ลว_17 ต_ค_2565.pdf

ประกาศค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม).pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_พิศญากร ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายแสน ราชเพียแก้ว ล_ 3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายอำพล ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานแม่บ้าน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นางนิรัญ ตรียัน ลว 3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานแม่บ้าน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_วิมลกานต์ พจนพันธุ์ ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายรุ่งวิทย์ ลว_ 3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานพนักงานผลิตน้ำประปา เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายธนภพ ลว_ 3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_นิชชาวัลย์ มากมี ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_จุฑามาศ กงเจียม ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วย จ_พ_ง_เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วย จ_พ_ง_ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายนรินทร์ นวนคั้ว ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายสุรเสกข์ ทองพ่วง ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายพุฒิสรรค์ มานนท์ ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายเย็น ทองย่น ลว_ 3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการนักการภารโรง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายภูสิทธิ์ บุราณศรี ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายวสันต์ ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_ณัฐสุดา ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยธุรการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_ลภัสรดา สีฮะศาร ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยงานพัสดุ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 น_ส_ชไมพร มาลัยศรี ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายสมชาย พรหมสมบูรณ์ ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายประดิษฐ์ ฟองสังข์ ลว_3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565 น_ส_พิชญา น้อยบุ้งค้า ลว 3 ต_ค_2565.pdf

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ เวชกิจ ลว_3 ต_ค_ 2565.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
ราคากลางโครงการ article