ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หนังสือราชการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย article

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 
ข้อมูลอื่น ๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) articleCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470