ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
กฏกระทรวงและระเบียบต่างๆ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์/ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
กฏกระทรวงและระเบียบCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470