ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๙

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก_ย_59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส_ค_59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก_ค_59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ_ย_59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ_ค_59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม_ย59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี_ค_59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก_พ59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม_ค_59.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ_ค_58.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ_ย_58.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต_ค_58.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๘

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2558.pdf 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก_ย 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส_ค 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก_ค 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ_ย 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ_ค 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม_ย_ 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี_ค 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก_พ_ 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม_ค_ 2558.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ_ค_ 2557.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ_ย_ 2557.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต_ค_ 2557.pdf

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๗

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2557.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมผิวทางแอลฟัสท์คอนกรีต(โดยวิธี Payement In - Place Rycycling) ดงลึก-วังแช่กลอย หมู่ที8
ประกาศจัอซื้อจัดจ้างซ่อมแซมผิวทางแอลฟัสท์คอนกรีต(โดยวิธี Payement In - Place Rycycling) ดงลึก-วังแช่กลอย หมู่ที8
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางแอลฟัสท์คอนกรีต(โดยวิธี Payement In - Place Rycycling) สายบ้านดงลึก-วังแช่กลอย หมู่ที่ 8
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.วังศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างCopyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-029-699 โทรสาร.056-029-369