ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพกิจกรรม อบต.วังศาล
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ภาพกิจกรรม อบต.วังศาล

 

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ถนนสองข้างทาง
งานทำบุญประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2567
วังศาลคัพครั้งที่ 18 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ให้กับเด็กและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
โครงการธนาคารขยะ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
วังศาลคัพครั้งที่ 19
โครงการคัดแยกขยะ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 article
โครงการตรวจตราป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 2567
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ประจำปี 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 article
ซ่อมแซ่มไฟฟ้าในตำบลวังศาล article
โครงการอบยรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ อบต.วังศาล ปี2565
พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID19 ม.5,6,7,8
Big cleaning day อบต.วังศาล article
มอบสิ่งของแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโคCOVID19ในหมู่บ้านและชุมชน article
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 2563 article
ด่านลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2563 article
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]