ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.wangsarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลอื่น ๆ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลอื่น ๆ


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)article

ITA

หนังสือราชการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยarticle

หนังสือราชการ สถ.

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล 20 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทร.056-923-471 โทรสาร.056-923-470